M. R. Štefánika 69
934 01 Levice

obchod@prapex.sk
Neváhajte nám napísať

+421 902 223 999
Máte otázky?

NA ČO SLÚŽI

Klimatizácia môže meniť celkovú teplotu v miestnosti, vlhkosť alebo aj kvalitu vzduchu. Klimatizácia robí priestor chladnejší tým spôsobom, že vyťahuje tepelnú energiu z interiéru a prenáša ju do exteriéru, potom nahradí vzduch vo vnútri za chladný vzduch.

AKO FUNGUJE

V klimatizačnom systéme kompresor kondenzuje a cirkuluje chladivo cez vonkajšiu jednotku a mení ho z plynu na kvapalinu. Kvapalina sa potom vytlačí cez chladiacu komoru. Ventilátor vnútornej jednotky cirkuluje vnútorný vzduch tak, aby prešiel cez výparník. Kovové rebrá výparníka vymieňajú tepelnú energiu so vzduchom v okolí. Chladivo sa potom mení z kvapaliny na paru, čím odstráni všetko teplo z okolitého vzduchu. Keď sa teplo odvádza, vzduch sa ochladí a fúka späť do interiéru. V tomto momente kondenzátor alebo vonkajšia jednotka premení chladiacu paru naspäť na kvapalinu a tým odstráni teplo.